Świadczenie rehabilitacyjne

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS Z-3

Zaświadczenie ZUS Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)

ZUS Z-3b

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZUS Z-3a

Zaświadczenie ZUS Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyłączeniem osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZUS Np-7

Oświadczenie ZUS Np-7

Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego

ZUS Z-10

Oświadczenie ZUS Z-10

Oświadczenie

ZAS-66

Wniosek ZAS-66

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek

ZUS-EWNUU

Wniosek ZUS-EWNUU

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek / świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia

ZUS-EWZU

Wniosek ZUS-EWZU

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach (za okresy miesięczne / roczne)

ZUS-EWZUU

Wniosek ZUS-EWZUU

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach za okres po ustaniu ubezpieczenia

ZUS-EPRZ

Wniosek ZUS-EPRZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego