Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS-RD-WPE-01

Wniosek ZUS-RD-WPE-01

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego - wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

ZUS-RD-WSM-01

Wniosek ZUS-RD-WSM-01

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego. Ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego - wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego

ZUS-RD-WUE-01

Wniosek ZUS-RD-WUE-01

Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym. Ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego - wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych

RNW

Wniosek RNW

Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń

ROW

Oświadczenie ROW

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej;
aktualizacja formularza: 16 stycznia 2018 r. zastąpił ZUS-RD-OFN-01.