Zasiłek macierzyński

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS Z-3

Zaświadczenie ZUS Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)

ZUS-RZ-WZD-01

Wniosek ZUS-RZ-WZD-01

Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o zmianę danych adresowych, zmianę nazwiska/imienia, wypłatę polskiego świadczenia, zmianę rachunku bankowego.

ZUS Z-3b

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZUS Z-3a

Zaświadczenie ZUS Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyłączeniem osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZAS-55

Wnioski ZAS-55

Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy

ZAS-23

Wniosek ZAS-23

Wniosek o skrócenie/ wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

ZAS-54

Wniosek ZAS-54

Wniosek o zasiłek macierzyński

ZAS-66

Wniosek ZAS-66

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek

ZAS-34

Wniosek ZAS-34

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako urlop ojcowski

ZAS-31

Wniosek ZAS-31

Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres