Zasiłek pogrzebowy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS-ER-WZD-01

Wniosek ZUS-ER-WZD-01

Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowego.

ZUS-RZ-WZD-01

Wniosek ZUS-RZ-WZD-01

Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o zmianę danych adresowych, zmianę nazwiska/imienia, wypłatę polskiego świadczenia, zmianę rachunku bankowego.

ZUS Z-12

Wniosek ZUS Z-12

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

ZUS-EWZU

Wniosek ZUS-EWZU

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach (za okresy miesięczne / roczne)

ZAS-65

Wniosek ZAS-65

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego

ZAS-58

Skarga/Wniosek ZAS-58

Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego

ZAS-59

Wniosek ZAS-59

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego