Zaświadczenia z ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS-EWNUU

Wniosek ZUS-EWNUU

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek / świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia

ZUS-EWZU

Wniosek ZUS-EWZU

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach (za okresy miesięczne / roczne)

ZUS-EWZUU

Wniosek ZUS-EWZUU

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach za okres po ustaniu ubezpieczenia

ZUS-EPRZ

Wniosek ZUS-EPRZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego