Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS

Wszystkie oddziały ZUS w kraju przygotowały na ten dzień specjalny program. Będzie więc można spotkać się z plakat przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Eksperci będą udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzą również, jak poszukiwać pracy oraz jak otworzyć własną działalność gospodarczą. Będzie można także poznać twórczość osób z niepełnosprawnością i nabyć prace wykonane w ramach warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegółowy harmonogram obchodów „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w ZUS.

Serdecznie zapraszamy!