Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Fundusz Chorobowy - plan na 2020 r.

Plan finansowy funduszu chorobowego na 2020 r. przewiduje przychody wg przypisu w wysokości 16,4 mld zł, natomiast wydatki na poziomie 24,5 mld zł. Fragment z planu finansowego FUS, który dotyczy funduszu chorobowego zaprezentowano w tabeli.

 

Treść

Projekt planu na 2020 r.

(w tys. zł)

Przychody funduszu rentowego

16 359 282

Składki (przypis)

16 274 826

Pozostałe przychody (przypis)

84 456

Wydatki na świadczenia z funduszu rentowego

24 519 716

Zasiłki chorobowe

12 512 983

Zasiłki macierzyńskie

8 940 354

Zasiłki opiekuńcze

1 156 804

Świadczenia rehabilitacyjne

1 899 648

Pozostałe wydatki

9 927

 

Ponad połowę wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz chorobowy stanowią  zasiłki chorobowe zaplanowane w wysokości 12,5 mld zł. Kwota wydatków na zasiłki chorobowe została skalkulowana przy założeniu, że liczba dni zasiłkowych w 2020 r. wyniesie 139 950,6 tys. (wzrost o 2,5% w stosunku do p.w. 2019 r.), a przeciętna dzienna wysokość zasiłku – 89,41 zł (wzrost o 5,6% w stosunku do p.w. 2019 r.).

Kolejną istotną pozycją wydatkową omawianego funduszu są zasiłki macierzyńskie, które zaplanowano w wysokości 8,9 mld zł, przy założeniu, że liczba dni zasiłku wyniesie 104 964,2 tys. (wzrost o 1,3% w stosunku do p.w. 2019 r.), a przeciętna dzienna wysokość – 85,18 zł (wzrost o 3,7% w stosunku do p.w. 2019 r.).

Wydatki na zasiłki opiekuńcze zostały zaplanowane w kwocie 1,2 mld zł. Przewiduje się, że liczba dni zasiłkowych wyniesie 11 769,3 tys. (wzrost o 1,8% w stosunku do p.w. 2019 r.), natomiast przeciętna dzienna wysokość zasiłku opiekuńczego ukształtuje się na poziomie 98,29 zł (wzrost o 5,3% w stosunku do p.w. 2019 r.).

Świadczenia rehabilitacyjne wypłacane z funduszu chorobowego w 2020 r. zaplanowano w kwocie 1,9 mld zł. Założono, że liczba tych świadczeń wyniesie 1010,0 tys. (wzrost o 2,5% w stosunku do p.w. 2019 r.), a przeciętna wysokość wypłacanego świadczenia – 1 880, 84 zł (wzrost o 6,1% w stosunku do p.w. 2019 r.).

Pozostałe wydatki funduszu obejmują zasiłki wyrównawcze, zasiłki porodowe, odsetki za opóźnienie w ustaleniu prawa do świadczeń lub opóźnienie w ich wypłacie oraz wynagrodzenia dla płatników składek.

fundusz chorobowy - ilustracja danych z tekstu

Opracowała: Danuta Kamińska-Hass

Departament Finansów Funduszy

Opracowanie w pliku pdf "Fundusz Chorobowy - plan na 2020 r." (pdf 455kb)