Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - plan na 2020 r.

Treść

Projekt planu na 2020 r.

(w tys. zł)

Przychody

262 181 352

Składki (przypis)

209 456 514

Dotacja z budżetu państwa

33 522 023

Wpłaty z OFE

17 571 670

Pozostałe przychody

1 631 136

Pozostałe zwiększenia

9

Koszty

261 395 518

Transfery na rzecz ludności

255 689 501

Koszty bieżące

4 202 946

Pozostałe zmniejszenia

1 503 071

 

Przychody FUS obejmują głównie składki na ubezpieczenie społeczne, których przypis oszacowano w kwocie 209,5 mld zł (wzrost o 5,8% w stosunku do p.w. 2019 r.). Pozostałe źródła przychodów funduszu w 2020 r. to dotacja z budżetu państwa, środki uzyskane w wyniku reformy OFE oraz pozostałe przychody obejmjące głównie wpłacane przez płatników odsetki za zwłokę od nieterminowo opłacanych składek.

Główną składową kosztów funduszu są wydatki na świadczenia dla ludności (emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent oraz zasiłki), które zaplanowano w kwocie 255,7 mld zł (wzrost o 6,4% w stosunku do p.w. 2019 r.). Koszty bieżące FUS, obejmujące przede wszystkim odpis na działalność ZUS oraz prewencje rentową i wypadkową, oszacowano w wysokości 4,2 mld zł (wzrost o 0,4% w stosunku do p.w. 2019 r.). W planie FUS uwzględniono również pozostałe zmniejszenia, głównie na utworzenie odpisów aktualizujących należności oraz rezerw – zaplanowana kwota 1,5 mld zł jest zapisem memoriałowym i nie wiąże się z rzeczywistym wydatkowaniem środków.

plan ZUS na 2020 r. - grafika danych tabelarycznych

Warto odnotować, że na przestrzeni niemal 15 lat sytuacja FUS ulega stopniowej poprawie. Miarą wskazującą na polepszanie kondycji funduszu jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami. Zaplanowane wpływy własne i wydatki funduszu pozwalają określić, że wskaźnik ten osiągnie ponad 80%.

wskaźnik pokrycia wydatków FUS - ilustracja danych tabelarycznych

Opracowała: Danuta Kamińska-Hass
Departament Finansów Funduszy

Opracownia w pliku pdf "Fundusz Ubezpieczeń społecznych - plan na 2020 r." (pdf 377kb)