Ścieżka nawigacji

Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców z Marywilskiej

Pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą powołani w Oddziałach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń (numery telefonów do doradców dostępne są na stronie ZUS).

Dodatkowo od 13 do 17 maja br. w godz. 8.00-15.00 - pod specjalnym numerem telefonu 22 590 25 01 - przedsiębiorcy z Marywilskiej mogą uzyskać informacje w sprawie ulg w opłacaniu składek.

Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl).