Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 października 2017 r. o kradzieży, zniszczeniu, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

Numery

od

do

BJ

2046501

2046525

BM

4488301

4488325

BN

3432901

3432975

BN

5673553

5673575

BN

4626412

4626425

BO

4955533

4955550

BP

3839284

3839300

BP

3106076

3106100

BP

4035101

4035125

BP

5510190

5510200

BR

4080451

-

BS

8025587

8025600

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią i numerami BB od nr 2046726 do nr 2046825 wymienionych w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lipca 2015 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się za ważne.