Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 grudnia 2015 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:  

Seria

Numery

od

do

BC

3443880

 3443900

BE

3873051

 3873125

BE

6566977

 6567000

BF

6801001

 6801025

BH

4062451

 4062475

BI

7058401

 7058425

BI

7058433 

 7058450

BK

3949330

 3949330

BK

9163099 

 9163100

BL

0973173

 0973175

BL

3646525

 3646525

BM

0870472

 0870475

BM

1044076

 1044100

BM

3124451

 3124475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią i numerami BK 8728551 - 8728575 wymienionych w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2015 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się za ważne.