Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 marca 2015 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

Numery

od

do

BG

4339126

4339150

BH

5150349

5150350

BJ

2627787

2627800

BJ

6367851

6367875

BK

8548880

8548880

BK

8548889

8548900

BK

8548945

8548950

BK

8548967

8548975