Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2018 r. o kradzieży, zniszczeniu, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Seria Numery od Numery do

BT

9270601

9270650

BT

9270666

9270675

BD

6904474

6904474

BE

9581088

9581088

BF

5243224

5243224

BH

4186865

4186865

BK

712920

712921

BM

4248521

4248521

BM

7989508

7989508

BN

6857196

6857197

BP

5342657

5342657

BR

8579610

8579610