Ścieżka nawigacji

Aktualności

Już 15 lat ZUS stosuje unijną koordynację o zabezpieczeniu społecznym

Konferencję otworzyli Kazimierz Kuberski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Podkreślili rolę rozporządzenia unijnego pozwalającego na koordynację zabezpieczenia społecznego. Przypomnieli również o przygotowaniach polskiego rządu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wstąpienia do Unii Europejskiej, które nastąpiło 1 maja 2004 roku. Przygotowania te dotyczyły między innymi kwestii praktycznych, tego w jaki sposób należy realizować koordynację unijną. W pracach tych pomagało nam wielu ekspertów unijnych, o których dzisiaj pamiętamy i dziękujemy im. Szczególne podziękowania kierujemy do prof. Yvesa Jorensa, Jesúsa Maríi Fernándeza de Puelles Martíneza [m], Gunnel Vilén, Marii Terezy López González.

Mija właśnie 15 lat od kiedy Polska jest w systemie koordynacji w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Czym jest koordynacja unijna i co nam daje? Koordynacja w Unii Europejskiej nie jest nowym rozwiązaniem w UE, jest obecna już od 60 lat. Większość obywateli tzw. starej 15 urodziła się już w systemie koordynacji i jest dla nich czymś naturalnym. Koordynacja to możliwość korzystania ze swobody przemieszczania się z perspektywą otrzymania w przyszłości zabezpieczenia socjalnego niezależnie od tego czy jesteśmy obywatelami kraju członkowskiego, w którym przebywamy lub pracujemy. Ponadto wzmocniła równość obywateli wszystkich krajów członkowskich i równe traktowanie przez instytucje zabezpieczenia społecznego. Jest również odpowiedzią na globalizujący się świat, w którym gospodarka europejska odgrywa bardzo ważną rolę. Migracja pracowników zapewnia najwyższe możliwe wykorzystanie zasobów pracowników i tym samym przyczynia się do wzrostu gospodarki każdego kraju członkowskiego i europejskiej jako całości.

Koordynacja stawia ogromne wyzwania instytucjom zabezpieczenia społecznego. Jest to szybkie reagowanie na zmiany demograficzne, tendencje migracyjne, a przede wszystkim zapewnianie swoich obywateli, że gdy będą korzystać ze swobody do przemieszczania się, otrzymają właściwe zabezpieczenie socjalne. Między innymi przez takie działania kraje członkowskie mają możliwość współtworzenia i doskonalenia koordynacji.

Włożyliśmy wiele wysiłku przy wdrożeniu koordynacji w Polsce. Jednak patrzymy również w przyszłość. Przed nami stoi ogromne wyzwanie, którym jest wdrożenie projektu EESSI, czyli elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego między instytucjami publicznymi krajów członkowskich UE – mówi Prezes ZUS.

Robert Wójcik, dyrektor w MRPiPS, potwierdził, że Polska obecnie przeprowadza zgodnie z harmonogramem prace przygotowujące do przystąpienia do systemu EESSI i prawdopodobnie przystąpimy do tego systemu już przed 1 lipca 2019 roku.

Gościliśmy prof. Yvesa Jorensa, unijnego eksperta przedakcesyjnego, przedstawicieli MRPiPS i ambasady niemieckiej i holenderskiej. Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać wielu ciekawych prezentacji przedstawiających doświadczenia wielu instytucji polskich, które realizują koordynację i wyzwania przed nimi stojące. Ciekawym elementem tego wydarzenia był film, który zawierał wypowiedzi osób, które korzystają ze swobodnego przemieszczania się w Europie, o korzyściach dla nich wynikających z koordynacji.

Z okazji tego jubileuszu Prezes ZUS skierowała zaproszenie do ekspertów i uczestników, którzy przyczynili się do wdrożenia stosowania w Polsce koordynacji unijnej, do podzielenia się swoimi wspomnieniami z tamtego okresu. Wspomnienia te możemy przeczytać w publikacji jubileuszowej „15 lat w UE bez granic dla ubezpieczonych” (plik pdf 1,2mb), do czego serdecznie zapraszamy.