Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2015 r. wynosi 945,90 zł miesięcznie;

2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2015 r. wynosi 2 648,50 zł miesięcznie;

3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2015 r. wynosi 11 350,80 zł;

4) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2015 r. wynosi 31 782,00 zł.