Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2016 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2016 r. wynoszą odpowiednio:

1) 34 054,40 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń
w wysokości:
- 2726,80 zł - od 1 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.,
- 2846,90 zł - od 1 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r.,
- 2927,10 zł - od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.,
- 2813,40 zł - od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.,
- 2838,60 zł - od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;

2) 63 243,30 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń
w wysokości:
- 5064,00 zł - od 1 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.,
- 5287,10 zł - od 1 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r.,
- 5436,00 zł - od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.,
- 5224,80 zł - od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.,
- 5271,60 zł - od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.