Ścieżka nawigacji

Aktualności

Konferencja o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

– Podczas konferencji będziemy rozmawiać o dostępności. Jednak nie w kontekście tego, co jest w ustawach, tylko tego, jak wdrożyć te aspekty, które są w zakresie działania instytucji publicznych, partnerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi – powiedział prezes ZUS Zbigniew Derdziuk w wystąpieniu inauguracyjnym. – Dostępność dotyczy nas wszystkich. Należy odrzucić błędne przekonania, które w wielu instytucjach przez lata funkcjonowały, że osób ze specjalnymi potrzebami u nas nie ma – dodał.

prezes ZUS na konferencji - przemawia z mównicy - link do większego zdjęcia

Celem konferencji jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania i monitorowania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. To również doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz przedstawienia wyzwań, przed którymi stoją administracja i organizacje pozarządowe.

Organizatorem 10. konferencji na temat dostępności był ZUS we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Partnerami konferencji byli: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Konferencja odbyła się w ramach obchodów jubileuszu 90-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

konferencja w ZUS - prelegenci siedza na tle ekranu - link do większego zdjęcia

konferencja w ZUS widok  z tyłu na salę - link do większego zdjęcia