Ścieżka nawigacji

Aktualności

Konferencja w ZUS o wdrażaniu dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami

W poniedziałek 11 grudnia w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbywa się konferencja „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Jej celem jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach rządowego programu „Dostępność plus” na lata 2018–2025.

Prof. Gertruda Uścińska podkreśliła, że chciałaby, aby dostępność dotyczyła nie tylko przemieszczania się, ale także możliwości korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami ze wszystkich osiągnięć cywilizacyjnych i jednakowego, równego współuczestnictwa w życiu publicznym.

Szefowa ZUS zaznaczyła, że program „Dostępność plus” połączył ZUS, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we wspólnym celu. Hasło, które mu przyświeca, powinniśmy rozumieć też jako działania, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami będą bardziej aktywne zawodowo. Zwłaszcza że wiele takich osób ma wyższe wykształcenie, ale ich wskaźnik aktywności zawodowej jest bardzo niski.