Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Mały ZUS plus - zmiany w roli Płatnik i aplikacji ePłatnik

Od 29 lutego 2020 r. na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniamy:

  • w aplikacji ePłatnik oraz w roli Płatnik Kalkulator MGD (wcześniej Kalkulator najniższej podstawy), za pomocą którego obliczysz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  • w aplikacji ePłatnik zmienione formularze ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II, które uwzględnią nowe dane: dochód za poprzedni rok kalendarzowy oraz kwoty przychodu i dochodu w podziale na formy opodatkowania obowiązujące w ubiegłym roku kalendarzowym;
  • wizualizację w kartotece dwóch podstaw wymiaru składek – ustalonej na styczeń br. wg zasad MDG oraz ustalonej na okres luty-grudzień br. wg zasad MDG+.

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2550) – tzw. MDG+