Ścieżka nawigacji

Aktualności

Medal Szuberta dla prof. Żukowskiego

Medal przyznawany jest za wybitne osiągnięcia praktykom i teoretykom w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej. Przyznaje go Polska Akademia Nauk od 1997 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze udział w pracach komitetu rekomendującego prezesowi PAN kandydatów do medalu. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie przyznane zostało profesorowi Maciejowi Żukowskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS oraz nagrodzony Medalem Schuberta prof. Maciej Żukowski

Wacław Szubert (1912-1994) był wybitnym prawnikiem i ekonomistą, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Uważany jest za światowego prekursora dziedziny prawa zajmującego się ochroną pracy. Od 1985 roku piastował funkcję prezesa honorowego Międzynarodowego Towarzystwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Osiągnięcia naukowe laureata przedstawił prof. Józef Orczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Profesor Maciej Żukowski ukończył z wyróżnieniem Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku handlu zagranicznego. Stopień doktorski uzyskał w 1991 r., a habilitację w 1998 r.  Tytuł profesora nauk ekonomii uzyskał w 2007 r. W swoich zainteresowaniach badawczych łączy ekonomię, politykę społeczną, integrację europejską, ekonomiczną teorię polityki społecznej, zabezpieczenie społeczne, w tym zwłaszcza emerytalne, w Polsce i w innych państwach europejskich, rynek pracy, migracje zagraniczne. Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, członkiem Council of Advisors Population Europe, członkiem redakcji czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", członkiem Rady Programowej miesięcznika „Polityka Społeczna”, członkiem Rady Programowej kwartalnika „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia”, przewodniczącym Rady Programowej kwartalnika „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”.

Po uroczystym wręczeniu medalu prof. Maciej Żukowski wygłosił wykład „Perspektywy zabezpieczenia społecznego”.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody laureatom konkursów na najlepsze prace naukowo-badawcze i prace dydaktyczne (podręczniki). W tym roku za prace naukowo-badawcze Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrody: dr. hab. Michałowi Moszyńskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Barbarze Szatur-Jaworskiej z Uniwersytetu warszawskiego i dr hab. Beacie Woźniak-Jęchorek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Za prace dydaktyczne nagrodzone zostały dr hab. Izabela Warwas i dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Komisja postanowiła również przyznać wyróżnienia za prace naukowo-badawcze dr Annie Ciepielewskiej-Kowalik z Instytutu Studiów Politycznych PAN, dr hab. Annie Rogozińskiej-Pawełczyk i dr hab.Agnieszce Wojtczuk-Turek ze Szkoły Głównej Handlowej.

Magdalena Lewandowska
Gabinet Prezesa