Ścieżka nawigacji

ZUS w mediach

Prezes ZUS: chcemy zapewnić szybkie wsparcie dla Ukraińców

Obecnie trwają prace nad specustawą, która ma zalegalizować pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy, którzy od 24 lutego wjeżdżają do nas bezpośrednio z tego państwa.

To bardzo ważna z punktu widzenia Polski ustawa, ponieważ istnieje pilna potrzeba wprowadzenia podstawy prawnej do legalnego pobytu, pracy i dostępu do ochrony socjalnej dla, już obecnie, ponad miliona obywateli Ukrainy. W takich sytuacjach należy odciążyć standardowy system azylowy.

Na co będzie mógł liczyć uchodźca, który przyjedzie do Polski?

Projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje, że jeżeli uchodźca wjechał legalnie do Polski z Ukrainy po 24 lutego i zadeklarował zamiar dalszego pozostania na naszym terytorium, jego pobyt będzie uważany za legalny przez okres 18 miesięcy.

Dzięki temu Ukraińcy uzyskają natychmiastowy dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia od państwa polskiego w postaci dostępu do pomocy doraźnej, rynku pracy oraz świadczeń i usług społecznych, to jest edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń rodzinnych. Dostęp do rynku pracy oznacza w wielu przypadkach podleganie polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, z którym wiąże się obowiązek opłacania składek od wynagrodzenia, co z kolei rodzi prawo do zasiłków, rent i emerytury z ZUS na zasadach ogólnych.

Dostęp do 500 plus też?

Tak, ale należy podkreślić, że każdy cudzoziemiec legalnie przebywający w Polsce, mający dostęp do rynku pracy, ma też dostęp do świadczeń i usług społecznych, w tym programów dedykowanych dla rodzin. Muszą tylko spełnić te same warunki, co obywatele Polski. Jest to standard obowiązujący również w innych państwach, choćby Unii Europejskiej.

Cały wywiad z Prezes ZUS można przeczytać (link do strony zewnętrznej).