Ścieżka nawigacji

Aktualności

Polacy mają zaufanie do ZUS

Sześciopunktowy wzrost dobrych ocen był spowodowany zmniejszeniem się liczby osób niezdecydowanych co do opinii na temat ZUS (spadek z 24 do 18 procent).

ZUS nieco lepiej oceniają kobiety (51 proc. wobec 46 proc. pozytywnych ocen mężczyzn) oraz osoby w średnim wieku i starsze (od 46 proc. dobrych ocen w grupie wiekowej 35-44 lata do 71 proc. w grupie powyżej 65 lat).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych należy do tych instytucji publicznych, które w ostatnich latach zanotowały najwyższy wzrost pozytywnych ocen. 7 lat temu, w marcu 2015 r. Zakład dobrze oceniało zaledwie 28 procent Polaków, czyli aż o 21 punktów procentowych mniej niż w marcu 2022 r.

Badanie „Oceny działalności instytucji publicznych” opublikował w kwietniu 2022 r. CBOS.