Ścieżka nawigacji

Aktualności

Polski Bon Turystyczny – trwa aktywacja bonów. Są już pierwsze płatności bonem

Do godziny 12:00 osoby uprawnione aktywowały ponad 51 tys. bonów. Ich łączna wartość to ponad 44,6 mln zł.

Uprawnieni wykonali już 179 płatności bonem na łączną kwotę 186,5 tys. zł.

Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Wystarczy aktywować bon na PUE ZUS (w zakładce [Ogólny], w menu bocznym jest zakładka [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon]).

Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby.

Lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel. Na tą listę wpisało się już ponad 7,3 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji o Polskim Bonie Turystycznym.