Ścieżka nawigacji

Aktualności

Pomysł na outsourcing

Outsourcing pracowniczy jest terminem niewystępującym w polskim prawie. Kodeks pracy mówi jedynie o przejęciu części lub całości działalności gospodarczej.

- Ta luka często jest wykorzystywana przez tych, którzy próbują prawo obejść, a ci którzy chcą się zachować zgodnie z prawem, nie wiedzą jak to zrobić - mówiła podczas I Forum Współpracy, na którym przedsiębiorcy, organizacje związkowe i instytucje publiczne diagnozowały temat outsourcingu, prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i inicjator Forum. uczestnicy Forum Współpracy w trakcie spotkania

Mimo braku regulacji, na rynku jest wiele ofert wprost mówiących o outsourcingu kadrowym. Przedsiębiorcy ulegający takim ofertom, które realnie nie mają oparcia w regulacjach kodeksu pracy, często finalnie mają do spłacenia zaległe podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Często też są to kwoty idące w setki tysięcy złotych. Obserwując pojawiające się na rynku oferty outsourcingu pracowniczego i problemy, które się rodzą w następstwie prób wyoutsourcowania pracowników, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął się wypracowania rozwiązań prawnych, które uregulowałyby ten trudny dla niejednego przedsiębiorcy temat i jednocześnie precyzyjnie zabezpieczały interesy pracowników, osób ubezpieczonych.

Pierwszą z propozycji zmian prawnych, która ułatwiałaby szybką identyfikację wątpliwych działań outsourcingowych i zapobiegała możliwym nieprawidłowościom, chroniąc pracowników, jest wprowadzenie specjalnego znacznika w formularzach rejestracyjnych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń. Znacznik ten określałby powód wyrejestrowania pracownika i wskazywał na jego ponowną rejestrację w związku z usługą outsourcingu. Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości przeksięgowania wpłat z tytułu ubezpieczeń społecznych z konta przedsiębiorcy, którego tytuł płatnika składek (pracodawcy) został przez ZUS zakwestionowany na konta faktycznego płatnika składek. Do szerszego rozważenie pozostaje kwestia wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności nowego i dotychczasowego pracodawcy z tytułu zobowiązań publicznoprawnych wynikających ze stosunku pracy po przejściu pracowników pod nowego płatnika składek.

Wszystkie propozycje regulacji po zostały przekazane do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej w formie projektów zmian legislacyjnych. Część z nich już zyskało akcept strony społecznej, tj. związków zawodowych.

Już wkrótce Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprosi organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe oraz centralne instytucje publiczne na kolejne Forum Współpracy, na którym omawiane będą kwestie dotyczące zagadnienia pracowników delegowanych w świetle przepisów prawa wspólnotowego, orzecznictwa i praktyki.

Tego typu debaty będą odbywały się raz na kwartał.  Forum jest miejscem wymiany opinii, zgłaszania pomysłów i inicjatyw w zakresie zagadnień problematycznych stojących przed przedsiębiorcami i pracownikami głównie w zakresie regulacji prawnych w materii działalności gospodarczej, rynku pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy ZUS