Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Ponad 3,5 mln formularzy RUD w latach 2021–2023 r.

Trzyletni okres funkcjonowania rejestru umów o dzieło daje podstawy do przeprowadzenia pierwszych zbiorczych analiz porównawczych i wyznaczenia trendów dotyczących m.in. liczby złożonych formularzy RUD, zawieranych umów czy też liczby zgłaszających i wykonujących umowy o dzieło.

W ciągu 3 lat niezmiennie najwięcej było zgłoszeń w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. Liczba zgłoszonych umów łącznie wyniosła nieco ponad 5 mln. W 2023 r. umów było mniej niż w 2021 r. o prawie 100 tys.

Wykonawcy umów

Liczba unikalnych wykonawców umów o dzieło w poszczególnych latach nieznacznie rosła i wynosiła 335,0 tys. w 2021 r. oraz 344,6 tys. w 2023 r. Łącznie liczba unikalnych wykonawców w ciągu trzech lat wniosła prawie 656 tys. W każdym roku więcej umów o dzieło było zawieranych przez mężczyzn.

Zgłaszający umowy

Unikalnych podmiotów, które złożyły w latach 2021-2023 formularz RUD było 135,5 tys. Analiza danych o rodzaju prowadzonej działalności wskazuje na stabilność ogólnej liczby podmiotów prowadzących działalność określonego rodzaju w poszczególnych latach. Zauważalny jest wzrost w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna:  14,5 tys. w 2021 r., 15,2 tys. w 2022 r. do 15,6 tys. w 2023 r.

Umowy o dzieło z cudzoziemcami

W latach 2021–2023 największy odsetek umów o dzieło zawieranych z cudzoziemcami stanowili obywatele Ukrainy. Ich liczba w roku 2022 w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła prawie dwukrotnie, co jest związane z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Więcej informacji zawiera opracowanie "Rejestr umów o dzieło. Analiza danych z formularzy RUD przekazanych w latach 2021–2023" (pdf 1,7 MB).