Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

Poznań II: Klasa patronacka ZUS rozpoczyna zajęcia

Klasa złożona z trzydziestu trzech uczniów rozpoczęła przygodę z ZUS-em już we wrześniu. Pierwsze zajęcia wprowadzają młodzież w tematykę ubezpieczeń społecznych, pokazują historię ubezpieczeń w Polsce, ale przede wszystkim pokazują, że nie taki ZUS straszny, jak go malują.

Kolejne zajęcia odbywać się będą co miesiąc, naprzemiennie w siedzibie Oddziału lub w murach szkolnych. Informacje planujemy dawkować stopniowo, zaczynając od łatwiejszych tj. bliższych młodym ludziom, aż po bardziej skomplikowane, trudniejsze, odleglejsze.

Harmonogram zajęć w Klasie Patronackiej ZUS, został przyjęty i zatwierdzony przez Panią Małgorzatę Roszyk, Dyrektora szkoły i Pana Piotra Kołodziejczyka, Dyrektora II Oddziału w Poznaniu, jeszcze w czerwcu br. Zgodnie z nim nie zabraknie lekcji dotyczącej funkcjonowania Platformy Usług Elektronicznych i programu Płatnik. Młodzież pozna również, między innymi, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia wypadkowego, prawa i obowiązki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

W celu uatrakcyjnienia wizyt w ZUS, planujemy uczniów zapraszać na organizowane przez Oddział przedsięwzięcia lub zabierać uczniów „w teren” (targi, pikniki z udziałem ZUS itp.)

- Inicjatywa wydaje się bardzo obiecująca. Potwierdza to zaangażowanie nie tylko pracowników Zakładu, ale przede wszystkim nauczyciela, uczniów i Dyrekcji szkoły. Liczymy, iż nie będzie to tylko jednoroczna współpraca – podsumowuje przedsięwzięcie Piotr Kołodziejczyk, Dyrektor Oddziału.

Hanna Wanat
rzecznik prasowy
ZUS II Oddział w Poznaniu