Ścieżka nawigacji

ZUS w mediach

Prezes ZUS: Jesteśmy gotowi na realizację dodatku solidarnościowego

W środę (10 czerwca) szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówiła o szczegółach nowego planowanego świadczenia w programie „Wywiad Gospodarczy” w telewizji wPolsce.pl. Podkreśliła, że dodatek solidarnościowy, nad którym trwają prace w parlamencie, dedykowany jest dla osób, które straciły pracę w wyniku pandemii.

screen z wywiadu z prezes ZUS

Prof. Uścińska podkreśliła, że świadczenie w wysokości 1400 zł ma przysługiwać przez trzy miesiące i nie będzie opodatkowane, a składki z tytułu ubezpieczenia społecznego zostaną opłacone za ten okres z budżetu państwa.

„To jest uprawnie i dla określonej grupy osób. Wnioski będą składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czyli Profilu Usług Elektronicznych. Skróci to czas oczekiwania” – powiedziała prof. Uścińska.

Zachęciła jednocześnie do zakładania profili na PUE ZUS. Na stronach internetowych Zakładu jest ściągawka jak założyć ten profil. Ponadto w placówkach ZUS są doradcy, którzy podpowiedzą jak założyć taki profil.

screen z wywiadu - prezes ZUS i prowadząca wywiad dziennikaraka

Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych. Projekt tej ustawy skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.; jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Cała rozmowa z prezes ZUS na temat dodatku solidarnościowego (link do strony zewnętrznej).