Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prezes ZUS o zwolnieniach lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych

Prezes zwrócił uwagę, że zaświadczenia lekarskie z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania najczęściej wystawiane są osobom w wieku 30-49 lat (zarówno kobietom, jak i mężczyznom). Osobom w tym wieku w 2023 r. wystawiono zaświadczenia lekarskie na 15,5 mln dni, co stanowi 60 proc. łącznej absencji chorobowej we wszystkich grupach wiekowych.

prelegenci - 7 osób - link do powiekszonego zdjęcia

Zbigniew Derdziuk przypomniał, że ZUS od 2004 r. realizuje program rehabilitacji w schorzeniach psychosomatycznych. Do 2023 r. skorzystało z niego 61,6 tys. osób.

Konferencję zorganizowały Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM – PIB i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Odbyła się ona w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym. Wydarzenie to zainaugurowało Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, który jest obchodzony 29 maja.