Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Program Płatnik - zmiany w obsłudze certyfikatów w programie

W związku z wprowadzonymi aktualizacjami programu Płatnik (metryki 103 i 104) uległa zmianie obsługa certyfikatów.

W programie zreorganizowaliśmy widoki związane z przekazem elektronicznym dokumentów do ZUS. W Ustawieniach przekazu elektronicznego wybór certyfikatów odbywa się bezpośrednio z magazynów systemowych (bez rejestracji w programie Płatnik).

Jeśli pojawią się błędy w trakcie wysyłki elektronicznej dokumentów do ZUS sprawdź ustawienia certyfikatów (Menu przekaz – Ustawienia przekazu elektronicznego – Certyfikaty):

  1. Certyfikat użytkownika – wyświetlany jest certyfikat, który ma być wykorzystywany do podpisywania przesyłek do ZUS. Jeśli nie widzisz w tym miejscu swojego certyfikatu kliknij przycisk Wybierz, zaznacz odpowiedni certyfikat i potwierdź wybór.
  2. Certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – nazwa aktualnego certyfikatu ZUS to PE-2-ZUS-EWD. Jeśli nazwa certyfikatu nie jest wyświetlona kliknij przycisk Pobierz, zaznacz pobrany certyfikat i potwierdź wybór.

Po wprowadzeniu zmian zatwierdź je przyciskiem Zapisz i OK.

Następnie przejdź do menu Przekaz – Uruchom weryfikację wstępną. Wykonaj aktualizację list TSL i CRL.

Po poprawnej konfiguracji w oknie weryfikacji wstępnej program wyświetli komunikat (w kolorze zielonym): Obecny stan certyfikatów pozwala na przekazywanie przesyłek do ZUS.