Ścieżka nawigacji

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Rekrutacja na studia podyplomowe - specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (Uniwersytet Warszawski)

Studia finansowane są w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) w partnerstwie z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

Informacja o zasadach rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim

W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, Uniwersytet Warszawski ogłosił rekrutację na Studia Podyplomowe: Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją. Termin rejestracji internetowej kandydatów w systemie IRK  https://irk.oferta.uw.edu.pl/  trwa do dnia 18.07.2018 r.

Zgodnie z założeniami projektu o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego. Kandydat może aplikować o przyjęcie tylko na jedną z ww. uczelni prowadzących studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” w ramach projektu UE.

Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące rekrutacji i samych studiów dostępne są na stronie: https://rekrutacja.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2018/programme/SP-REH/?from=field:SP-REH

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ”.