Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Usunięcie z PUE ZUS wniosków roboczych

Z profili na PUE ZUS usuniemy wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500+ (SW-1), które mają status dokumentu roboczego albo są w zakładce [Zlecenia] – czyli takie, które nie zostały wypełnione albo wysłane.

Wersje robocze tych wniosków usuniemy 31 grudnia 2021 r. po godz. 15.00.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie 500+. Ponieważ zmienia się ich wzór, musimy usunąć dotychczasowy formularz i wersje robocze wniosków utworzone na jego podstawie.

Wnioski, które utworzyli Państwo na dotychczasowym formularzu, mogą Państwo wysłać przez PUE najpóźniej 31 grudnia 2021 r. do godz. 15.00. Takie wnioski przekażemy do systemu Emp@tia.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500+ prosimy składać na formularzach:

  • SW-R – wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus (dla matki albo ojca dziecka),
  • SW-O – wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus (dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunów prawnych i faktycznych),
  • SW-D – wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus (dla dyrektora: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej).

Przepraszamy za utrudnienia.