Ścieżka nawigacji

Aktualności

W "małym ZUS-ie" już ponad 268 tys. osób

  • Mały ZUS Plus obejmuje już ponad 268 tys. przedsiębiorców.
  • Od początku lutego do ulgi zgłosiło się ponad 111 tys. przedsiębiorców.
  • Czas na zgłoszenia minął w poniedziałek 2 marca.
  • Mały ZUS Plus to nawet kilkaset złotych oszczędności miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinię dot. „małego ZUS-u” (tel: 22 560 16 00). Konsultanci Zakładu odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące zasad korzystania z ulgi. Zainteresowane osoby otrzymały też pomoc w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz obsłudze kalkulatora ZUS, który służy do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

„Mały ZUS” Plus wszedł w życie 1 lutego 2020 r. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. złotych. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys.

Od lutego w „małym ZUS” zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawiera on dane potrzebne do obliczeń na Małym ZUS-ie po zmianach.