Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wpływają pierwsze wnioski w konkursie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy.

– Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł. Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku. W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł – mówi profesor Uścińska.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie

ZUS wybierze projekty, które:

  • poprawią bezpieczeństwo pracy,
  • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
  • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, a także urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Jakie warunki trzeba spełnić

Wnioskodawca nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ani z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata.

Jak można ubiegać się o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować na e‑mail: konkurs@zus.pl.