Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zakład ma służyć

W lutym minął rok od kiedy prof. Gertruda Uścińska została powołana na stanowisko prezesa Zakładu Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej oraz Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w MRPiPSUbezpieczeń Społecznych. Stąd też w obecności m.in. minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, posłów na Sejm RP, przedstawicieli KRUS, NFZ i CIOP oraz członków Rady Nadzorczej ZUS, prof. Uścińska wraz z członkami zarządu podsumowała działania Zakładu pod swoim kierownictwem. Na wstępie podkreśliła, że ZUS jest przede wszystkim powołany do sprawnej i rzetelnej obsługi klientów i wszystkie jego działania mają się skupiać na komforcie klientów.

- Na przestrzeni minionego roku podjęliśmy szereg działań, które mają ułatwić kontakt klientów z Zakładem. Upraszczamy wysyłane przez nas pisma, ujednolicamy nasze interpretacje, ograniczamy wymogi formalne przy załatwianiu spraw w ZUS - zaznaczyła w swoim wystąpieniu prezes ZUS i dodała: - Podjęliśmy się też wewnętrznej przebudowy Zakładu. Zaostrzyliśmy kryteria wydatkowania środków publicznych, ograniczyliśmy liczbę procesów, które komplikowały pracownikom bieżącą obsługę klientów. Zwróciliśmy też większą uwagę na ocenę kompetencji kadry kierowniczej. Ściśle współpracujemy z ekspertami, środowiskami naukowymi.

W odpowiedzi minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że dostrzega zmianę jakościową w funkcjonowaniu Zakładu: - Wiem, że ze strony prezes ZUS i całego zarządu był to rok niezwykle wytężonej pracy. Prof. Uścińska podjęła się wprowadzenia wielu zmian. Część z nich już jest widoczna, część przyniesie swoje efekty w niedługim czasie. Przed Zakładem jednak wiele kolejnych zadań, ale z tym kierownictwem ZUS na pewno każdemu z nich podoła.

Prof. Gertruda Uścińska oraz pozostali członkowie zarządu ZUS (Dorota Bieniasz, Paweł Jaroszek, dr Marcin Wojewódka, Michał Możdżonek) wskazali na liczbę zadań, które stoją przed Zakładem w najbliższym roku, jak wprowadzenie w życie obniżonego wieku emerytalnego, projektu e-składki, jednolitego orzecznictwa w sprawach niepełnosprawności i niezdolności do pracy, uszczelnienia funduszy, walka z fraudami.

- Z tak profesjonalnie prowadzoną instytucją współpraca to czysta przyjemność. Dlatego zawsze na tę współpracę jestem otwarta - podsumowała prof. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego.