Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zapraszamy na konferencję "Dostępność dziś i jutro"

Konferencja będzie również transmitowana w serwisie internetowym (link do strony zewnętrznej) - Identyfikator spotkania: 842 1916 4580; Kod dostępu: 093999.

Celem konferencji jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania i monitorowania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, jak również wymiana doświadczeń oraz przedstawienie wyzwań, przed którymi stoi administracja i organizacje pozarządowe.

Partnerami konferencji są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wydarzenie będzie podzielone na trzy panele tematyczne:

 • Panel I – Policy Making – Co zrobiliśmy a co jeszcze zrobimy w zakresie dostępności
 • Panel II – Instrumenty wsparcia w zakresie wdrażania dostępności w instytucjach publicznych
 • Panel III – Działania organizacji pozarządowych na rzecz dostępności

Zaplanowane są wystąpienia ekspertów reprezentujących m.in.:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Organizacje pozarządowe.

Zapisy na Konferencję: tel. 22 667 14 57 lub konferencjadostepnosc@zus.pl.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów jubileuszu 90-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Patronat Honorowy nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.