Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zawiadomienia dla płatników o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są już na PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnikom, którzy przekazali na formularzu ZUS IWA informację o danych potrzebnych do jej ustalenia za lata kalendarzowe 2021, 2022 i 2023.

Aby pobrać zawiadomienie, należy zalogować się do swojego konta w PUE ZUS. W zakładce Płatnik w menu bocznym należy wybrać [Dokumenty i wiadomości] -> [Skrzynka odbiorcza], a następnie w udostępnionym oknie [Lista dokumentów odebranych] wybrać [Pismo z ZUS]. Plik z pismem nie wymaga potwierdzenia odbioru. Zawiadomienie będzie dostarczone jako załącznik o nazwie „Zawiadomienie o stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”.

Płatnicy, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za wskazane trzy kolejne lata (nawet jeśli złożyli ją za rok 2023), muszą samodzielnie ustalić obowiązującą ich od 1 kwietnia 2024 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki zostały przedstawione w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe” (pdf 1,2 mb).