Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS dla studentów Kielc

To pierwsza umowa, którą ZUS zawarł z uczelnią spoza Warszawy. Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i dr hab. prof. UJK Barbara Zbroińska, prorektor UJK podpisują porozumienie o współpracy

Cieszę się, że to właśnie Kielce są tym ośrodkiem akademickim, z którym podejmujemy współpracę. Jest to najmłodszy uniwersytet, ale bardzo prężnie się rozwija. Współpraca pozwoli nam na szersze dotarcie do społeczeństwa z wiedzą o ubezpieczeniach społecznych, gdyż ta wiedza wciąż jest uboga. Ubezpieczenia społeczne potrzebują fachowców, aby się rozwijać. Liczymy, że współpraca pomoże w przygotowaniu kadry specjalizującej się w ubezpieczeniach społecznych – mówiła podczas uroczystości podpisania umowy profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Dla uczelni korzyści są duże i to nie tylko dla studentów i pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania, gdzie podpisano umowę.

Także dla studentów informatyki, czy kierunku zdrowie publiczne – mówiła dr hab. prof. UJK Barbara Zbroińska, prorektor do spraw rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Zdaniem prof. Barbary Zbroińskiej, umowa ma przede wszystkim charakter praktyczny. Dzięki niej studenci będą odbywali praktyki w ZUS, będą organizowane wspólne kursy i szkolenia, a także prowadzone projekty badawcze. Pracownicy i studenci kieleckiego uniwersytetu zyskają dostęp do informacji potrzebnych przy pisaniu prac naukowych, pracownicy ZUS z kolei będą mogli korzystać z dorobku naukowego wypracowanego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

- Posiadanie praktycznych umiejętności to jedna z najcenniejszych wartości zdobywanych przez studentów w toku akademickiej edukacji. Uniwersytet z dużą satysfakcją podpisuje umowę z instytucją o wieloletniej historii i doświadczeniu – podkreśla prorektor Barbara Zbroińska.

Pierwszy z zapisów tej umowy mówi wyraźnie: "Strony oświadczają, że mając na uwadze potrzebę wzbogacania programów nauczania na studiach wyższych o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, wyrażają gotowość do wspólnej realizacji projektu Ubezpieczenia społeczne - edukacja z ZUS". Współpraca ukierunkowana jest na młodzież studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych oraz pracowników Uniwersytetu.

Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowa z UJK jest trzecią umową zawartą z uczelnią wyższą. W kwietniu podobną umowę prezes ZUS podpisała z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, a w maju z rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.