Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS i UKSW dla nauki i studentów

- Cieszę się, że pomysł, który jeszcze tak niedawno się zrodził, dziś przybiera realny kształt. To bardzo ważne dla Ks. Prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW oraz prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS podpisują porozumienie o współpracyprzyszłości, ale i teraźniejszości młodych ludzi, że uniwersytet i ZUS podejmują stałą współpracę - mówiła we wtorek podczas uroczystości podpisania umowy o współpracy między ZUS i UKSW, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Sygnatariusze porozumienia o współpracy zadeklarowali wspólne działania w zakresie dydaktycznym, naukowym, badawczym i rozwojowym. Zawarta umowa to połączenie teorii przekazywanej na uczelni wyższej z praktyką jej stosowania przez instytucję publiczną.

- Wierzę, że wspólnie wykorzystamy potencjał obu instytucji na rzecz rozwoju świadomości ubezpieczeniowej wśród Polaków. Ta zainicjowana współpraca najlepiej świadczy o istocie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych - podkreślała wagę zawartej umowy prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Chcemy być użyteczni na polu społecznym i w tym celu potrzebujemy stałej wymiany wiedzy i informacji z ZUS. Dostęp do bazy wiedzy ZUS daje nam możliwość prowadzenia szeregu istotnych badań - mówił z kolei ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

Następstwem zawartej we wtorek przez UKSW i ZUS umowy będzie m.in. organizowanie wspólnych kursów i szkoleń, a także inicjowanie projektów badawczych. Pracownicy i studenci Uniwersytetu zyskają dostęp do informacji niezbędnych przy pisaniu prac naukowych. Pracownicy ZUS z kolei będą mogli korzystać z dorobku naukowego wypracowanego na UKSW. Finalnie zaś ma zostać stworzony odrębny kierunek studiów poświęcony ubezpieczeniom społecznym.

Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowa z UKSW jest drugą umową zawartą z uczelnią wyższą. W kwietniu podobną umowę prezes ZUS podpisała z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego.