Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS podpisał umowę z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

Współpraca dotyczyć będzie działalności edukacyjnej, naukowej, badawczej oraz wydawniczej. Obie instytucje będą także realizować wspólne projekty z zakresu prewencji oraz orzecznictwa lekarskiego, związane z ryzykiem niezdolności do pracy spowodowanej zaburzeniami, wadami i chorobami narządów zmysłów, w tym narządów: słuchu, głosu, równowagi, węchu i smaku.

podpisanie umowy ZUS - instytut w Kajetanach​​​​​​​

Strony zobowiązały się także do wspólnej organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych oraz profilaktyki zdrowia, w tym prewencji oraz orzecznictwa lekarskiego związanych z ryzykiem niezdolności do pracy spowodowanej schorzeniami narządu słuchu.