Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS wypłaca 800+ w nowym okresie świadczeniowym

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800+ rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. 29 maja br. ZUS rozpoczął już wypłatę tych świadczeń. Pierwszy przelew, na kwotę ponad pół miliarda złotych, dotyczy osób, które dostają świadczenie drugiego dnia miesiąca. W poniedziałek – 3 czerwca - ZUS przekaże kolejne środki na konta rodziców i opiekunów. W pierwszych dniach czerwca trafi do nich ponad miliard złotych.

Od 1 lutego 2024 r. rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie, mogli składać wnioski na ten okres świadczeniowy. Jeśli ktoś tego nie zrobił, nadal ma taką możliwość.

Wnioski o 800+ można składać za pośrednictwem:

  • bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS,
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty i nie stracić prawa do świadczenia.

Jeśli rodzice czy opiekunowie złożą wniosek na nowy okres po 30 czerwca, to nie otrzymają wyrównania. Prawo do świadczenia będzie im przysługiwało od miesiąca, w którym złożą wniosek.

Ta zasada nie dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. Dla nich czas na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od dnia narodzin dziecka. Jeśli złożą wniosek w tym terminie, świadczenie będzie im przysługiwało od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. 

Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Więcej informacji o świadczeniu 800+.