Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS zdobył nagrodę ISSA za dobre praktyki dla Europy (ISSA Good Practice Award for Europe)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) zorganizowało konkurs dobrych praktyk Good Practice Award (link do strony zewnętrznej) w związku z Regionalnym Forum Zabezpieczenia Społecznego ISSA dla Europy (Regional Social Security Forum for Europe - link do strony zewnętrznej), które odbędzie się w Porto 16–18 kwietnia 2024 r. Do tegorocznego europejskiego konkursu zgłoszono rekordową liczbę 119 dobrych praktyk z 41 instytucji członkowskich ISSA z 26 krajów. Zwycięzcą konkursu został ZUS.

Polska - jako kraj sąsiadujący z Ukrainą - przyjęła prawie milion uchodźców od czasu eskalacji konfliktu zbrojnego w lutym 2022 roku. Nasz kraj podjął znaczne wysiłki, aby zapewnić obywatelom Ukrainy bezpieczeństwo, odpowiednie warunki życia i integrację ze społeczeństwem, a ZUS przygotował i realizuje programy wspierające te rozwiązania.

– Gratuluję ZUS otrzymania nagrody ISSA za dobre praktyki w Europie. Kluczowa rola, jaką odegrał ZUS w wysiłkach na rzecz zapewnienia wsparcia uchodźcom z Ukrainy, pokazuje, w jaki sposób sprawność instytucjonalna, elastyczność i innowacyjność mogą pomóc społeczeństwom reagować na wyjątkowe wyzwania – powiedział Marcelo Abi-Ramia Caetano, sekretarz generalny ISSA.

ZUS zapewnił obsługę wsparcia finansowego uchodźców z Ukrainy w ramach szeregu programów takich jak Dobry Start 300+, Rodzina 800+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Dofinansowanie Pobytu w Żłobku. Gwałtowny i masowy napływ uchodźców z Ukrainy sprawił, że ZUS musiał podjąć szybkie i skuteczne działania, które objęły efektywną współpracę z wieloma instytucjami w kraju.

Do zadań ZUS należało wdrożenie rozwiązań technologicznych, które umożliwiły zgłaszanie wniosków o świadczenia i ich obsługę - zautomatyzowane przetwarzanie, a także połączenie z innymi krajowymi systemami i rejestrami. Niezwykle istotne było również przekazywanie rzetelnych i jasnych informacji osobom, które znalazły się w szczególnej sytuacji. ZUS zapewnił uchodźcom z Ukrainy materiały i usługi w języku ukraińskim: elektroniczne formularze wniosków o świadczenia, ulotki, treści na stronie internetowej, a także wsparcie tłumaczy pisemnych i ustnych w placówkach ZUS, specjalną infolinię czy e-wizyty w tym języku.

Podczas realizacji tego projektu ZUS korzystał z różnych zestawów wytycznych ISSA, zwłaszcza w zakresie:

  • „Ciągłości i elastyczności usług i systemów zabezpieczenia społecznego” (Continuity and Resilience of Social Security Services and Systems),
  • „Technologii informacyjno-komunikacyjnych” (Information and Communication Technology),
  • „Jakości usług” (Service Quality),
  • „Rozwiązań administracyjnych dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” (Administrative Solutions for Coverage Extension);
  • „Błędów, uchylania się i nadużyć w systemach zabezpieczenia społecznego” (Error, Evasion and Fraud in Social Security Systems).