Członek OFE

Członek OFE

Członek OFE – ubezpieczony, który zawarł umowę z otwartym funduszem emerytalnym lub jego środki są ewidencjonowane na subkoncie w ZUS albo którego środki zgromadzone na jego rachunku w OFE zostały przekazane na subkonto w ZUS.