Długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.