Znakowanie czasem

(Time-Stamping - TS) - usługa polegająca na dołączaniu do danych w postaci elektronicznej oznaczenia czasu w chwili wykonywania tej usługi oraz poświadczania elektronicznego tak powstałych danych przez podmiot świadczący tę usługę (urząd znacznika czasu). Urząd znacznika czasu potwierdza istnienie danych oraz stwarza możliwość zweryfikowania, że podpis elektroniczny został złożony pod danymi jeszcze przed unieważnieniem klucza użytego do podpisu.

Znakowanie czasem ma na celu potwierdzenie przez trzecią zaufaną stronę, że w chwili realizacji tej usługi istniał już plik (zbiór) danych elektronicznych w określonym formacie (tekstowym, graficznym, dźwiękowym, filmowym, itp.). Zazwyczaj znakuje się czasem podpis elektroniczny, ściśle i jednoznacznie związany z podpisanym dokumentem elektronicznym i ewentualnymi załącznikami.

Znacznik czasu zawiera informacje o godzinie, minucie i sekundzie wystawienia, które są pobierane z serwera czasu (synchronizowanego z międzynarodowym wzorcem czasu z dokładnością do 1 sekundy) urzędu znakowania czasem i jest potwierdzany podpisem cyfrowym tego urzędu (tzn. weryfikowanym przy użyciu zaświadczenia wystawionego przez Ministra Gospodarki).

Usługa realizowana jest na zasadzie "żądanie-odpowiedź". Proces uzyskania znacznika czasu przebiega następująco:

  • oprogramowanie wnioskodawcy wysyła żądanie, zawierające m. in. wartość skrótu (powiązaną z dokumentem, wiadomością, itd.) oraz identyfikator użytej do jej wyliczenia funkcji skrótu;
  • urząd znacznika czasu po zweryfikowaniu wniosku tworzy znacznik czasu i odsyła go wnioskodawcy;
  • oprogramowanie wnioskodawcy waliduje otrzymany znacznik czasu i jeśli jest on prawidłowy, zapamiętuje go razem z danymi, których dotyczy.

Znakowanie czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Uważa się, że podpis elektroniczny znakowany czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne został złożony nie później niż w chwili dokonywania tej usługi. Domniemanie to istnieje do dnia utraty ważności zaświadczenia certyfikacyjnego wykorzystywanego do weryfikacji tego znakowania.

Przedłużenie istnienia domniemania wymaga kolejnego znakowania czasem podpisu elektronicznego wraz z danymi służącymi do poprzedniej weryfikacji przez kwalifikowany podmiot świadczący tę usługę.

 

 

Redakcja: Departament Aplikacji Autorskich