Dokumenty potwierdzające okres nauki w szkole wyższej

Dokumenty potwierdzające okres nauki w szkole wyższej

Dokumenty potwierdzające okres nauki w szkole wyższej – zaświadczenie z uczelni wskazujące okres studiów i programowy czas ich trwania, indeks lub dyplom zawierający ww. informacje.