Dokumenty potwierdzające okresy służby wojskowej

Dokumenty potwierdzające okresy służby wojskowej

Dokumenty potwierdzające okresy służby wojskowej – książeczka wojskowa lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień.