Ścieżka nawigacji

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej. Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r.

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej. Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r.

Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne

Minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest ustalana na okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Jej wysokość odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego.

A zatem za styczeń 2024 r. najniższa podstawa wymiaru składki nadal wynosi  3490 zł (czyli minimalne wynagrodzenie obowiązujące od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.), a minimalna składka to kwota 314,10 zł.

Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 4242 zł będzie stanowiła najniższą podstawę wymiaru składki dopiero od składek należnych za luty 2024 r. i będzie obowiązywała aż do stycznia 2025 r.

Nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2024 r. wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4300 zł.

Przedsiębiorcy stosujący kartę podatkową

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stosujących kartę podatkową opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia 2024 r.

Oznacza to, że ci przedsiębiorcy opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia 2024 r. od podstawy wymiaru wynoszącej 4242 zł, tj. w wysokości 381,78 zł.

Nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2024 r. wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4300 zł.

Składka zdrowotna kalkulator

UWAGA!

Jeśli stosujesz formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo chcesz obliczyć składkę  za styczeń 2024 r. wybierając opcję „Bez formy opodatkowania” możesz skorzystać z kalkulatora składki zdrowotnej. W Monitorze Polskim  zostało opublikowane obwieszczenie  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2023 r. włącznie z wypłatami z zysku. Jest to parametr konieczny do wyliczenia podstawy wymiaru składki na  ubezpieczenie zdrowotne  dla przedsiębiorców stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność uzyskujących dochody, które nie są kwalifikowane w rozumieniu przepisów podatkowych jako dochody z działalności gospodarczej.

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Miesięczna podstawa wymiaru i składka na ubezpieczenie zdrowotne wyliczane są w zależności od wybranej formy opodatkowania

Wybierz okres rozliczeniowy:

Wybierz miesiąc i rok, za który chcesz wyliczyć składkę zdrowotną.


Wybierz stosowane przez Ciebie formy opodatkowania w wybranym okresie rozliczeniowym

Wybierz stosowane przez Ciebie formy opodatkowania w wybranym okresie rozliczeniowym

Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym nie uzyskujesz przychodów ani dochodów z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych.