Inwalida wojskowy

Inwalida wojskowy

Inwalida wojskowy – żołnierz niezawodowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów (całkowita lub częściowa niezdolność do pracy) wskutek inwalidztwa powstałego:

  • w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju,
  • w ciągu 3 lat od zwolnienia z tej służby, jeżeli inwalidztwo to jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej.