Karta szczegółowa

Karta szczegółowa

Karta szczegółowa – informacja o rodzaju świadczenia, warunkach i rodzaju dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia, możliwościach złożenia dokumentów oraz odwołania od decyzji wydanych przez organ rentowy.