Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • Z-10

  Oświadczenie Z-10

  Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)
  Aktualizacja formularza 26 stycznia 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EZP

  Wniosek EZP

  Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
  Aktualizacja formularza: 23 stycznia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ESWK

  Wniosek ESWK

  Świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki.
  Aktualizacja formularza 23 stycznia 2023 r.

 • Z-15B

  Wniosek Z-15B

  Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
  Aktualizacja formularza: 20 stycznia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-3b

  Zaświadczenie Z-3b

  Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
  Aktualizacja formularza 20 stycznia 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAM

  Wniosek ZAM

  Wniosek o zasiłek macierzyński
  Aktualizacja formularza 20 stycznia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS_53

  Wniosek ZAS-53

  Wniosek o zasiłek chorobowy
  Aktualizacja formularza 20 stycznia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-3

  Zaświadczenie Z-3

  Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)
  Aktualizacja formularza 20 stycznia 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-3a

  Zaświadczenie Z-3a

  Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
  Aktualizacja formularza 19 stycznia 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-55

  Wnioski ZAS-55

  Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
  Aktualizacja formularza 19 stycznia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS