Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • PL-BY 1

  Zaświadczenie PL-BY 1

  Zaświadczenie o ubezpieczeniu, umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym

 • ETR-U

  Wniosek ETR-U

  Wniosek o transfer emerytury/renty do Polski
  ЗАСТОСУВАННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕНСІЙ З УКРАЇНИ ДО ПОЛЬЩІ

 • ENSK

  Wniosek ENSK

  Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
  Aktualizacja formularza: 8 sierpnia 2022 r.
  Informacja do wniosku ENSK (pdf 240kb)
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZZD

  Wniosek ZZD

  Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenie krótkoterminowe
  data publikacji formularza 29.07.2022 r.
  wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZPO

  Oświadczenie ZPO

  Oświadczenie w sprawie zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przy naliczaniu zaliczki na podatek od dochodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Aktualizacja formularza 5 lipca 2022 r.

 • ZPM

  Wniosek ZPM

  Wniosek w sprawie zastosowania przez płatnika zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego przez podatnika uprawnionego do korzystania z tzw. ulgi dla młodych. Aktualizacja formularza 5 lipca 2022 r.

 • Z-12

  Wniosek Z-12

  Wniosek o zasiłek pogrzebowy
  Aktualizacja formularza: 10 czerwca 2022 r.
  Informacja do wniosku Z-12 (pdf 180kb)
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZCZ

  Wniosek ZCZ

  Wniosek o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej. Aktualizacja formularza 24 maja 2022 r.

 • OL-FZLA

  Wniosek OL-FZLA

  Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
  Aktualizacja formularza: 4 kwietnia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • PL-TR 1

  Zaświadczenie PL-TR 1

  Zaświadczenie o ubezpieczeniu
  Publikacja formularza: 18 marca 2022 r.